INŻYNIER, MENEDŻER, KONSULTANT

O MNIE

Urodziłem się w 1969r. w Gdańsku, gdzie dwadzieścia pięć lat później ukończyłem tamtejszą Politechnikę otrzymując tytuł Magister Inżynier Budownictwa. W 1995r. zacząłem pracę w branży budowlanej, a kilka lat później rozpocząłem indywidualną praktykę inżynierską, by w 2008r. założyć własną firmę doradczą, która działa do dziś.
Od 1998 posiadam Uprawnienia Budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych konstrukcyjnych, drogowych i mostowych oraz hydrotechnicznych i melioracyjnych. Uczestniczyłem w wielu kursach i szkoleniach zawodowych, w tym w podyplomowych studiach Zarządzania i Marketingu. W 2017 roku uzyskałem dyplom Executive Master of Business Administration.

Zawodowo, jednym zdaniem, "kręci mnie" rozwiązywanie problemów inżynierskich. Jestem, przede wszystkim, praktykiem w dziedzinie zarządzania przedsięwzięciami inżynieryjnymi. Posiadam doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, przygotowaniem, nadzorem, realizacją i rozliczaniem projektów u wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego (inwestor, projektant, nadzór, wykonawca). Prowadziłem projekty w branży drogowej, konstrukcyjnej, wiatrowej i energetycznej, także w międzynarodowych zespołach. Posiadam szeroką wiedzę z zakresie organizacji procesu budowlano - inwestycyjnego oraz praktyczną znajomość funkcjonowania spółek prawa handlowego, zarządzania organizacją, personelem i budżetem.
Jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Obecnie, od 2010 roku, jestem związany z budowlaną Grupą ERBUD. Od czerwca 2019, jako Wiceprezes, zarządzam działalnością operacyjną drogowo-inżynieryjnej spółki PBDI S.A.
W 2018 roku zostałem członkiem Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z regionu kujawsko-pomorskiego.

Prywatnie, z rodzina, mieszkam niedaleko Torunia. Interesuję się szeroko pojętą kulturą i sztuką. Lubię też jeździć na nartach lub zagrać z kolegami w siatkówkę, czy spotkać się w gronie myśliwych. Poza tym fascynują mnie podróże, dobra kuchnia i ... wino.
  
Więcej informacji uzyskasz na profilu /
For English view profile below  :

___________________________________________  
INŻYNIERIA LĄDOWA Marcin Szerszeń
___________________________________________    
Podstawowy zakres aktywności:
 • doradztwo techniczne
 • zarządzanie projektami
 • opracowania dokumentacyjne
 • ekspertyzy, opinie, audyty brd
 • przygotowanie procesu inwestycyjnego
 • prowadzenie kontraktów:
  realizacja, nadzór, rozliczanie
 • zarządzanie roszczeniami
 • negocjacje biznesowe
 • szkolenia.
Kluczowe sektory działania: 
 • drogi
 • konstrukcje
 • obiekty inżynierskie
 • farmy wiatrowe i energetyka.
Ponad 25 lat doświadczenia.
Ponad 70 ukończonych realizacji.
Liczne certyfikaty i referencje.
___________________________________________

e-mail: Marcin@Szerszen.co  
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.